1.12.2011 - Our new website

We have launched a new version of the site. We hope it will provide to our customers a good idea about our products and services.

We are offering these sevices

Professional Services

Projects v oblasti implementací LAN/WAN nejen bezpečnosti

Máme mnoholetou praxi v oblasti návrhu a implementace poměrně rozsáhlých LAN i WAN a zejména jejich bezpečnosti. Zkušenosti máme s prvky těchto větších výrobců: Fortinet, Extreme Networks, Juniper, Cisco a EnteraSys. Jsme schopni navrhnout a postavit efektivní a zároveň cenově dostupnou síť, dle požadavků zákazníka.

Poradeské a konzultační služby

Z naší dlouholeté praxe víme, že snad není projektu a sítě, kde by byla nejvhodnější pro všechna uplatnění jediná značka, jediný výrobce. Sami ve svých sítích, které pronajímáme zákazníkům používáme celou řadu produktů od různých výrobců. Soubor těchto našich zkušeností se sítěmi a bezpečností nám dává odvahu Vám poradit, v případě, že takovou radu hledáte.

Nezávislý poradce zadavatele výběrového řízení

Pomůžeme Vám vybrat nejlepší řešení z pohledu Vámi daných kritérií ve Vámi vypsaném výběrovém řízení. Velmi často se setkáváme se situací, kdy ve výběrovém řízení uspějí projekty, které jsou záměrně finančně podhodnocené a nesou s sebou riziko dodatečných investic, nebo se například nepodaří vyargumentovat u vedení Vaší firmy technické výhody finančně náročnějšího projektu z nabízených, přestože je pro zadavatele (Vás) nejvhodnější. Rádi pomůžeme vypracováním komparativní analýzy pro takové potřeby.

Bereme jako samozřejmost, že se neobjevíme ve výběrovém řízení samotném. Naše firma nebude nadržovat žádnému účastníku řízení a v případě konfliktu zájmů na něj upozorní, případně odstoupí od vypracování takové analýzy.

Troubleshooting vlastnosti, kterou potřebujete

Pomůžeme s troubleshootingem/testováním konkrétní funkcionality, kterou potřebujete zprovoznit, ale nedaří se. Troubleshooting prostě děláme rádi, protože tím můžeme jednoduše prokázat naše schopnosti v dané oblasti. Pokud Vám nefunguje něco, co potřebujete, kontaktujte nás. V případě, že se jedná o bug (chybu ve firmware/software zařízení), vykomunikujeme s výrobcem nápravu, pokud to půjde.

Studie proveditelnosti specifické implementace na míru

Otestujeme pro Vás zadanou funkcionalitu a doporučíme způsob nasazení, včetně negativního doporučení. Mnohdy se stává, že při plánování se počítá s funkcionalitami, které jsou z technologického hlediska mladé, nejsou ještě praxí řádně otestované, nebo prostě potřebujete navrhnout koncept/logiku s určitým zadáním. Rádi pomůžeme takové řešení navrhnout a následně i implementovat.

Rádi programujeme (C, C++, Python, Java, Tcl, Perl, LUA), nemáme problém vše spojit v jeden celek, který se bude chovat intelegentně, tak jak Vy potřebujete.

Managed Services

Poskytování Bezpečnostních Řešení

Netlancers jsou MSSP, čili Managed Security Services Provider. Tím je myšleno, že naše firma poskytuje vlastní bezpečnostní řešení dodávané zákazníkovi.
MSSP služby jsou určeny klientům s velikostí IT typicky do 100 koncových stanic.

Více prosím čtětě v sekci MSSP .

Správa a monitoring bezpečnostních a ostatních síťových prvků

Chcete mít kvalitně zabezpečený perimetr a nedostává se Vám kapacit, ať už znalostních, nebo časových? Rádi se ujmeme správy vašeho perimetru, včetně infrastrukturních prvků, které s bezpečností také velmi úzce souvisí.

Monitoring, správa logů a řešení incidentů bereme jako samozřejmost v kompetenci našeho NOC (Network Operating Center).