1.12.2011 - Our new website

We have launched a new version of the site. We hope it will provide to our customers a good idea about our products and services.

About company Netlancers s.r.o.

Company Netlancers.s.r.o. poskytuje služby a poradenství v oblasti síťové bezpečnosti. Naše řešení nejsou tlačena motivací prodávat produkty jednoho konkrétního výrobce, ale naopak kombinací produktů, které nejlépe dle našich zkušeností slouží účelu daného projektu.

Nabízíme služby:

 • Professional Services- návrh a implementace bezpečnostního řešení dle dané potřeby zákazníka
  • máme záběr přes řadu výrobců
  • máme zkušenosti z projektů velkých rozsahů
 • Managed Services- jsme schopni spravovat a dohledovat bezpečnostní řešení zákazníka
  • využíváme nonstop NOC našeho MSSP řešení
  • můžeme tak nabídnout vysoký stupeň SLA
 • MSSP (Managed Security Service Provider) - tedy poskytovatel bezpečnostních služeb  (více zde)
  • jsme velmi flexibilní a dokážeme se dobře přizpůsobit i exotickým požadavkům
  • držíme nonstop hotline, nontstop NOC (Network Operating Center)
  • poskytne Vám vlastní veřejné adresy, které se nezmění, pokud Vy změníte ISP
  • MSSP služba přesahuje formu pronájmu zařízení;  je konfigurovatelná z mnoha bezpečnostních námi vyvinutých  komponent a funkcionalit
  • je určena typicky pro menší až střední podniky, kterým záleží na bezpečnosti, ale chybí jim např. vlastní kapacity
  • může být, díky své flexibilitě, poskytnuta i velkým firmám v upraveném formátu rozhraní takové služby